Om de gebeurtenissen binnen een organisatie goed te kunnen duiden heb ik meerdere methodes beschikbaar. Binnen organisaties is wel een onderscheid te maken in een bovenstroom en een onderstroom. De bovenstroom is dan de stroom van de logica en de rationaliteit waar rapporten en plannen regeren. Dit is voor veel managers met een MBA affiniteit bekend terrein. De onderstroom kenmerkt door het onbewuste, instinct en intuïtie, emoties en de verhalen in de kantine of bij de koffieautomaat.

In mijn werk als organisatie adviseur en organisatiecartoonist tracht ik beide stromen in beeld te brengen. Dat levert soms prettige en nuttige confrontaties op. Op deze manier kunnen innovatie en verandering daadwerkelijk van de grond komen. Analyse, humor en betrokkenheid gaan hierbij hand in hand.