Het copyright van het beeldmateriaal blijft bij De Koning Organisatie Creativiteit & Ontwikkeling.

De cartoons kunnen binnen het kader van het project waarvoor ze gemaakt zijn – èn voor zolang dat loopt – door de opdrachtgever worden gereproduceerd, onder voorwaarde dat dit geschiedt onder naamsvermelding van de auteur: Mark de Koning.

De cartoons mogen nooit zonder toestemming van de auteur door derden worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook. In dat geval is, evenals bij commercieel gebruik, te allen tijde nieuw prijsoverleg noodzakelijk.

De schetsen blijven in mijn bezit en mogen niet door derden worden uitgewerkt.